Cách chống kim khâu bị gỉ

474. Cách chống kim khâu bị gỉ

Ta lấy 1 mảnh vải nhung nhỏ may thành túi, bên trong nhét đầy bông và vôi bột, khi không dùng đem kim chọc lên túi sẽ giữ cho kim trơn bóng và không bị gỉ. Nếu lấy tóc rối nhồi vào trong túi thì hiệu quả chống gỉ sẽ cao hơn.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày
  • Tác giả: Ngô Bích Thuận
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!