Cách chế biến và bảo quản các loại đậu và các chế phẩm làm từ đậu

Phần 8: Cách chế biến và bảo quản các loại đậu và các chế phẩm làm từ đậu

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày
  • Tác giả: Ngô Bích Thuận
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!