Cách cất giữ thuốc

713. Cách cất giữ thuốc

Thuốc tạm thời không dùng đến nên đặt vào tủ lạnh, sẽ giữ được thuốc không bị giảm hiệu lực.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày
  • Tác giả: Ngô Bích Thuận
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!