Cách cất giữ phim chụp ảnh

771. Cách cất giữ phim chụp ảnh

Ta chỉ cần đem phim chụp ảnh (chưa chụp) cất vào tủ lạnh, như vậy sẽ có thể kéo dài thời gian sử dụng của phim và giúp phim không bị hỏng. Ngay cả đối vời những cuộn phim đã quá đát (nhưng chưa lâu) nếu được cất giứ trong tủ lạnh cũng sẽ có thể đem ra chụp được.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày
  • Tác giả: Ngô Bích Thuận
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!