Cách biến phong bì nhỏ thành phong bì to

775. Cách biến phong bì nhỏ thành phong bì to

Khi cần gửi 1 quyển tạp chí hoặc giấy tờ lớn mà không có phong bì to, ta có thể dùng 2 chiếc phong bì nhỏ dán ngược chiều lại nhau là được.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày
  • Tác giả: Ngô Bích Thuận
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!