Cách bảo vệ ăng ten ngoài trời

504. Cách bảo vệ ăng ten ngoài trời

Đầu dây nối vào cần ăng ten ngoài trời dễ bị ăn mòn, ảnh hưởng hiệu quả thu tiếp sóng.

Vì vậy, khi lắp ăng ten trời, ta có thể dùng hắc ín (nhựa đường) hoặc nến đốt chảy ra quấn kine vào đầu nối giữa ăng ten và đâù dây tiếp xúc, sau đó dùng vải ni lông quấn lại. Như vậy sẽ có thể yên tâm sử dụng.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày
  • Tác giả: Ngô Bích Thuận
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!