Cách bảo quản, chế biến sữa và chế biến các chế phẩm của sữa

Phần 6: Cách bảo quản, chế biến sữa và chế biến các chế phẩm của sữa

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày
  • Tác giả: Ngô Bích Thuận
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!