Cách động viên sinh viên

Cách động viên sinh viên

Một thầy giáo trẻ viết cho tôi: “Dễ nói chuyện về động viên sinh viên. Tôi đã thử động viên sinh viên của tôi nhưng họ dường như không muốn học cái gì. Một số sinh viên bảo tôi rằng mọi điều họ muốn là qua được lớp của tôi và có được bằng cấp. Tôi không biết phải làm gì. Xin thầy giúp.”

Đáp: Động viên là quá trình hướng dẫn những hành vi nào đó. Nó là “động cơ” dẫn lái sinh viên đạt tới cái gì đó. Tuy nhiên để động viên họ một cách hiệu quả, bạn cần hiểu những tính cách nào đó của sinh viên dù họ là “người học nông” hay “người học sâu” và động viên họ khác đi.

Sinh viên kiểu “người học nông” được động viên bởi phần thưởng như điểm và lời ca ngợi. Họ có thể làm tốt trong bài kiểm tra nhưng có thể không tham gia sâu vào trong một chủ đề. Họ sẽ học nhiều nhất có thể được để qua được bài kiểm tra rồi quên tài liệu khi hoàn thành môn học. Người học nông được động viên chủ yếu bằng ham muốn tránh thất bại. Lí do họ không muốn đi sâu là vì họ tin rằng họ có thể trượt. Đó là lí do tại sao họ chỉ làm điều gì cần để qua được kì thi nhưng sẽ không đi ra ngoài điều tối thiểu được yêu cầu vì sợ trượt. Để động viên họ, thầy giáo phải bắt đầu đặt nhấn mạnh vào kiểm thử và cho điểm. Kiểm tra phải là cách chỉ ra điều họ đã học, không phải điều họ không học để khuyến khích họ học nhiều hơn nhưng tránh phê bình. Bạn có thể cung cấp phản hồi về công việc của họ nhưng nhấn mạnh vào các cơ hội cải tiến, và tránh bất kì việc trừng phạt nào. Trong bài giảng, bạn nên dùng nhiều ví dụ vì những sinh viên này muốn được chỉ ra tại sao một khái niệm là có ích trước khi họ muốn học thêm về nó. Bạn cần nhắc nhở họ về cách tài liệu môn học sẽ chuẩn bị cho họ các cơ hội tương lai.

Sinh viên kiểu “người học sâu” được động viên bởi cảm giác hoàn thành như làm cái gì đó họ thích. Họ được động viên bằng việc học những điều làm họ quan tâm và ưa thích được thách thức hơn là thưởng hay phạt. Họ thích nghĩ nhiều trong thời hạn lâu và lập kế hoạch tương lai của họ một cách cẩn thận nhưng các thầy giáo phải biết điều họ thích để gióng thẳng mối quan tâm của họ với tài liệu môn học. Sinh viên kiểu người học sâu bao giờ cũng thích hoàn thành chủ đề khó cho nên thầy giáo phải thiết kế tài liệu môn học đáp ứng nhu cầu của họ. Với những sinh viên này tôi thường cho họ công việc phụ như áp dụng, tổng hợp, đánh giá một khái niệm thay vì ghi nhớ hay hiểu cái gì đó. Tôi cũng cho những sinh viên này nhiều kiểm soát hơn đối với việc học của riêng họ. Tôi để cho những sinh viên này chọn chủ đề dự án mà họ quan tâm và cho họ nhiều kiểm soát hơn về cách họ chứng tỏ việc hiểu của họ. Tôi để cho họ đặt các mục đích hiệu năng của họ và cho phép họ đạt tới chúng theo khám phá riêng của họ. Phần lớn họ không cần giúp đỡ thêm vì họ có thể học theo cách riêng của họ qua các vấn đề và khám phá nguyên lí nền tảng theo cách riêng của họ.

English version

Full article: How to motivate students

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Lời khuyên về giảng dạy dành cho giáo viên
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
"Like" us to know more!