Cách đơn giản nhận biết cân sai

499. Cách đơn giản nhận biết cân sai

Đem chùm chìa khoá thường mang theo mình dùng cân chuẩn để cân trọng lượng, ghi nhớ trọng lượng đó của chìa khoá. Khi đi mua hàng, để kiểm tra cân hàng có chính xác hay không, ta chỉ cần dùng cân của chủ hàng cân chùm chìa khoá của ta, nếu trọng lượng của chùm chìa khoá là chính xác thì cân đó đúng.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày
  • Tác giả: Ngô Bích Thuận
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!