Cách đính cúc áo bằng máy khâu

334. Cách đính cúc áo bằng máy khâu

Chúng ta thường dùng tay để đính cúc áo, thực ra ta cũng có thể dùng máy khâu để đính cúc áo. Cách làm như sau: Ta tháo chân vịt ở máy khâu ra, đặt quần áo lên trên bàn máy khâu, lấy cúc đặt vào vị trí cần đính trên áo, quần đặt quần áo xuống dưới kim, chú ý khi di chuyển sao cho kim và lỗ cúc ăn khớp với nhau. May cho đến lúc cảm thấy cúc đã chắc là được.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày
  • Tác giả: Ngô Bích Thuận
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!