Các xương nào tạo nên khung chậu?

Các xương nào tạo nên khung chậu?

18. Which bones form the pelvis?

Pelvis is made of two big symmetrical bones which join in front to form a strong bond with the sacrum. Each hipbone in an adult appears to be one single bone, but is actually made of three bones, namely- the ilium, the ischium and the pubis.

The ilium is the broad, flat bone which we feel when we rest our hand on the hip. Much of the body weight rests on the ischium when we sit down.

The pelvis is the bony structure which encases the urinary bladder, the end portion of the large intestine and also the reproductive organs in the females.

A female's pelvis is flatter and broader than a male's and it also, has a large central cavity.

Kipkis.com-Co-the-con-nguoi-19.jpg

Các xương nào tạo nên khung chậu?

Khung chậu được tạo thành từ hai xương lớn đối xứng nhau, nối với nhau ở mặt trước để tạo thành một liên kết vững chắc với xương cùng. Mỗi xương hông của người trưởng thành trông như một xương duy nhất nhưng trong thực tế nó được tạo thành bởi ba xương cụ thể là xương chậu, xương ụ, và xương mu.

Xương chậu là xương dẹp, rộng mà ta cảm nhận thấy khi ta đặt tay lên hông. Phần lớn trọng lượng của cơ thể được tựa trên xương ụ khi ta ngồi.

Khung chậu là một cấu trúc xương bao bọc bàng quang, phần cuối của ruột già cũng như các cơ quan sinh sản ở phái nữ.

Khung chậu của phụ nữ dẹp hơn và rộng hơn khung chậu của đàn ông và nó cũng có khoang giữa lớn hơn.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về cơ thể con người
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản, Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!