Các vị thần và sự thâm nhập của Phật giáo (Thời cổ đại)

Phần I: Các vị thần và sự thâm nhập của Phật giáo (Thời cổ đại)

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Lịch sử tôn giáo Nhật Bản
  • Tác giả: Sueki Fumihiko
  • Bản quyền tiếng Việt: Công ty sách Alpha
  • Biên tập viên: Đào Quế Anh (Alpha Books)
  • Nguồn: caphebuoitoi
"Like" us to know more!