Các vệ tinh hỗ trợ sự truyền thông như thế nào?

Các vệ tinh hỗ trợ sự truyền thông như thế nào?

59. How do satellites aid communication?

Satellites play an important and major role in facilitating today's communication systems. Television, telephone and radio communications are telecast almost all over the world through satellites.

Satellites that orbit our Earth must travel at a great speed to avoid being pulled down by the earth's gravity. Geostatlonary satellites can be also used as spy satellites, as they can remain continuously over a geographical area of interest. They can be placed directly over the regions where they are required.

Các vệ tinh hỗ trợ sự truyền thông như thế nào?

Các vệ tinh đóng một vai trò chính và quan trọng trong việc tạo thuận lợi cho các hệ thống truyền thông ngày nay. Các hệ thống truyền thông truyền hình, điện thoại và radio ở trên khắp thế giới đều là sự truyền thông thông qua các vệ tinh.

Các vệ tinh vốn di chuyển theo quỹ đạo quanh trái đất của chúng ta phải di chuyển với một tốc độ rất lớn để tránh bị hút bởi trọng lực của trái đất. Các vệ tinh có trạm trên mặt đất cũng có thể được dùng làm các vệ tinh gián điệp, vì chúng có thể hiện diện liên tục trên một vùng địa lý đang quan tâm. Chúng có thể được đặt trực tiếp trên các vùng mà ở đó chúng được cần đến.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khoa-hoc-cong-nghe-63.png

Fact

Satellites are also used to give a more accurate weather forecast.

Dữ kiện

Các vệ tinh cũng được dùng để cung cấp các dự báo thời tiết chính xác hơn.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khoa học và công nghệ
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!