Các vệ tinh dự báo thời tiết và rađa giúp phát hiện thời tiết như thế nào?

Các vệ tinh dự báo thời tiết và rađa giúp phát hiện thời tiết như thế nào?

133. How do the weather satellites and radars help to detect weather?

The satellites can take photographs from their positions in orbit above the earth. It can measure the temperature of the earth's surface. On the ground, radar equipment is used to detect the cloud patterns. Radar waves are sent out, bounce off raindrops and are collected by giant radar dishes. Computers collect the signals and create maps, which show where the rain clouds are heading to.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khi-hau-va-thoi-tiet-66.png

Các vệ tinh dự báo thời tiết và rađa giúp phát hiện thời tiết như thế nào?

Các vệ tinh có thể chụp hình từ các vị trí của chúng trong quỹ đạo trên trái đất. Nó có thể đo nhiệt độ của bề mặt trái đất. Trên mặt đất, các dụng cụ rađa được sử dụng để phát hiện các kiểu mây. Các sóng rađa được gởi đi, tìm kiếm các giọt mưa và được thu lại bởi các đĩa rađa khổng lồ. Các máy vi tính thu thập tín hiệu và tạo ra các bản đồ, chỉ ra nơi nào các đám mây gây mưa đang đi tới.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!