Các vùng cực

Polar regions - Các vùng cực

Vùng quanh Bắc cực và vùng quanh Nam cực được gọi là các vùng cực. Nhiệt độ của các vùng cực thường xuống dưới điểm đóng băng và vùng rộng lớn của đất và biển được bao phủ bởi băng và tuyết.

The area around the North Pole or the Arctic and the area around the South Pole or Antarctic are known as the Polar regions. The temperature of Polar regions are usually below freezing point and huge expanses of land and sea are covered with ice and snow.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!