Các trải nghiệm phong phú sẽ giúp trẻ trưởng thành

Các trải nghiệm phong phú sẽ giúp trẻ trưởng thành
Kipkis.com-So-tay-giao-duc-gia-dinh-Nhat-Ban-58.png

Trải nghiệm rất quan trọng đối với sự trưởng thành tâm hồn của trẻ em. Thông qua các trải nghiệm phong phú từ thời thơ ấu mà trẻ em phát triển các giác quan, vận động, chế tạo các đồ vật và tưởng tượng.

Ngoài ra, thông qua các hoạt động trải nghiệm phong phú, những việc làm cho gia đình, những người xung quanh, địa phương mà trẻ em cảm nhận được niềm hạnh phúc và có được những tình cảm tự nhiên của con người.

Bên cạnh đó cũng có cả những bậc cha mẹ có nhận thức sai lầm rằng "Đã vào tiểu học rồi thì việc học là số một, việc vui chơi coi như chấm dứt".

Hãy nhận thức về tầm quan trọng của việc vui chơi bên ngoài đối với trẻ em và cho trẻ vui chơi thật nhiều, ngay cả khi trẻ đang học tiểu học hay đang học trung học cơ sở.

Sự lưu ý đến các hoạt động trải nghiệm phong phú như trải nghiệm đời sống, trải nghiệm xã hội, trải nghiệm thiên nhiên của gia đình

Kipkis.com-So-tay-giao-duc-gia-dinh-Nhat-Ban-60.jpg

Chú thích: Đây là kết quả điều tra về việc "Chú ý tới cách sử dụng ngày nghỉ của trẻ em" với đối tượng điều tra là phụ huynh của học sinh lớp 2, 3, 5, 6 ở các trường tiểu học công lập (mỗi khối lớp khoảng 14.000 người).

Nguồn: "Điều tra về ý thức, tình hình thực tế hướng đến làm phong phú năng lực giáo dục của địa phương dưới chế độ trường học thực hiện hoàn toàn học 5 ngày trong tuần", Hội nghiên cứu hoạt động trải nghiệm của trẻ em Nhật Bản, 2003

Kipkis.com-So-tay-giao-duc-gia-dinh-Nhat-Ban-56.png

Hãy khuyến khích trẻ có những trải nghiệm phong phú bên ngoài trường học!

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Sổ tay giáo dục gia đình Nhật Bản
  • Tác giả: Bộ giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ Nhật Bản
  • Dịch giả: Nguyễn Quốc Vương
  • Nhà xuất bản Phụ nữ
"Like" us to know more!