Các tiểu hành tinh là gì?

Các tiểu hành tinh là gì?

105. What are asteroids?

Asteroids are irregular shaped small bodies having a rocky surface. They appear as points of light in the sky. It is assumed that asteroids were probably the upper layers of the planet, which existed between Mars and Jupiter.

Các tiểu hành tinh là gì?

Các tiểu hành tinh là các thiên thể nhỏ có hình dạng không bình thường với bề mặt có đá. Chúng xuất hiện như những điểm sáng trên bầu trời. Người ta giả định rằng các tiểu hành tinh có lẽ là tầng trên của hành tinh, vốn đã tồn tại giữa sao Hỏa và sao Mộc.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về không gian
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!