Các thực vật độc

Các thực vật độc

25 Poisonous plants

Some poisonous plants are very harmful as some of them can cause paralysis, asphyxia etc. Some of the well known poisonous plants are thorn apple, hemlock, spurge, nightshade, monkshood etc.

Các thực vật độc

Một số thực vật độc rất có hại vì một số chúng có thể gây tê liệt, ngạt thở v.v. Một số thực vật độc được biết đến nhiều là cây táo gai, cây độc cần, cây đại kích, cây cà dược, monshood, v.v.

Hemlock - These are generally seen along the roadside, edges of the cultivated fields, irrigation ditches, stream banks and in waste areas. It has no hair on its stems and no branches. It is a biennial herb and grows 3 to 8 feet tall. It has a smooth purple spotted stem and triangular finely divided leaves. It has white, small attractive flowers arranged in umbrella like clusters. The flowers of this plant emit a foul smell and the poison confine is prepared from its seeds and roots which causes paralysis and one may even die after eating this plant.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-the-gioi-thuc-vat-44.png

Cây độc cần - Thường được thấy ở ven đường, ở rìa của những cánh đồng canh tác, trong những mương tưới, bờ suối và trong những vùng bỏ hoang. Cây không có lông trên thân và không có cành. Cây độc cần là một loại cỏ lưỡng niên và mọc cao từ 3 đến 8 feet, nó có thân trơn có đốm màu tím và các lá chia ra hình tam giác. Cây độc cần có những hoa nhỏ màu trắng, hấp dẫn, được sắp xếp vào một chùm như các cụm hoa. Hoa của loại cây này có mùi hôi và chất độc confine được các hạt cây và rễ cây tạo ra gây tê liệt và thậm chí là gây chết sau khi ăn phải thứ cây này.

Night Shade - Its thick root is a fleshy, white and about 6 inches long. It is a perennial plant. It is undivided at the base but little above the ground it divides into three or four branches which again branch further. It has dull, darkish green coloured leaves of unequal size nearly 3 to 10 inches long. The fresh plant when crushed exhales a foul odour and the leaves of this plant have a bitter taste when both fresh and dry. Its flowers appear in June and July and continue to bloom until early September. The older plants attain a height of 3 to 5 feet and sometimes even 6 feet.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-the-gioi-thuc-vat-45.png

Cây cà dược – Rễ cây này mập có nhiều thịt, màu trắng và dài khoảng 6 inch. Đó là một thứ thực vật lưu niên. Cây không phân chia ở gốc nhưng ở cao trên mặt đất một chút, cây chia thành ba hay bốn nhánh và những nhánh này lại phân nhánh thêm nữa. Cây cà dược có lá xỉn màu, lục sậm, có kích thước không đều từ 3 đến 10 inch. Thịt cây khi nghiền bốc ra một mùi thối và các lá cây này có vị chát cả khi còn tươi hay đã khô. Hoa của cây cà dược xuất hiện vào tháng 6 và tháng 7 và cây tiếp tục nở hoa cho đến tháng 9. Những cây già có thể cao từ 3 đến 5 feet và đôi khi còn cao đến 6 feet.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về thế giới thực vật
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!