Các thời điểm, căn cứ để phát hiện phòng trừ sâu, bệnh và chuột

Các thời điểm, căn cứ để phát hiện phòng trừ sâu, bệnh và chuột

1. Sâu cuốn lá nhỏ: Theo dõi ruộng trũng hẩu ven làng làm căn cứ.

2. Rầy nâu: Theo dõi giống nhiễm ở ruộng năm trước bị rầy khi lúa bắt đầu ngậm sữa, khi rầy non tuổi 2- 3 (màu trắng hơi nâu).

3. Rầy lưng trắng: Đầu vụ khô hạn, giống lúa lai, ruộng lúa lá vàng.

4. Sâu đục thân 2 chấm: Bướm vào đèn rộ trùng với lúa thấp tho trỗ với các ruộng trỗ muộn, ven hồ đầm.

5. Bệnh đạo ôn: Thời tiết âm u, ấm và ẩm, giống nhiễm bệnh.

6. Bệnh khô vằn, thối bẹ lá đòng: nước không đều, cấy dày, lúa quá tốt, giống lá xoè.

7. Bệnh bạc lá: Cấy quá dày, dùng nhiều đạm, ít phân chuồng.

8. Bệnh lúa vàng lùn, lùn xoắn lá: Có rầy nâu, cây lúa bị bệnh.

9. Chuột hại: Phải tổ chức cộng đồng, từ tháng 11- 2 và tháng 7- 8 hàng năm.

Nguồn

  • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam