Các que diêm đầu tiên được tạo ra khi nào?

Các que diêm đầu tiên được tạo ra khi nào?

6. When were the first matches made?

Perhaps, the first matches were made by the cave man. He learnt to make fire with the spark created by rubbing two pieces of stones together over a pile of dry leaves. Later on, he used a fire drill. Fire drill was a wooden stick. It was struck over a piece of dry wood. It produced heat to make fire. In the modern times, phosphorous is used to make matches. Phosphorous is. a material that catches fire easily at a low temperature. It was first used,to make fire in the 19th century. To begin with, pieces of sticks were coated with white and yellow phosphorous. However, these matches proved to be dangerous as white and yellow phosphorous catches fire very quickly. In 1844, red phosphorous was used to make matches. Red phos phorous was tinted on the two striking sides of the match box. The heads of the match sticks were coated with antimony trisulfied and oxidizing agent. When struck, the heat of friction changes the red phosphorous to white phosphorous and ignites it.

Các que diêm đầu tiên được tạo ra khi nào?

Có lẽ các que diêm đầu tiên được tạo ra bởi con người sống trong hang động. Họ đã học cách tạo lửa với tia lửa được tạo ra bằng cách cọ xát mạnh hai hòn đá lại với nhau trên một đống lá khô. Về sau, họ đã dùng một cái que lửa. Que lửa là một que gỗ, nó được đánh trên một miếng gỗ khô. Nó sản sinh ra nhiệt để tạo lửa. Trong thời hiện đại phospho được dùng để chế tạo ra các que diêm. Phospho là một chất liệu bắt lửa dễ dàng ở nhiệt độ thấp. Lần đầu tiên nó được dùng để tạo ra lửa vào thế kỷ thứ 19. Để bắt đầu, các mảnh que được phủ bằng phospho vàng và trắng. Tuy nhiên, các que diêm này đã cho thấy sự nguy hiểm vì phospho vàng và trắng bắt lửa rất nhanh. Vào năm 1844, phospho đỏ được dùng để tạo các que diêm. Phospho đỏ được nhuộm màu trên hai mặt đánh của hộp diêm. Đầu của các que diêm được phủ bằng chất antimony trisulfied và tác nhân oxy hóa. Khi được đánh, nhiệt của ma sát thay đổi phospho đỏ thành phospho trắng và đốt cháy nó.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khoa-hoc-cong-nghe-7.png

Fact

The brimstone match was among the first matches. To make such a match, thin strips of wood were dipped into melted sulfur; the sulfur points ignited when applied to a spark produced by a flint.

Dữ kiện

Que diêm lưu huỳnh là một trong số các que diêm đầu tiên. Để tạo một que diêm như thế, các mảnh gỗ mỏng được nhúng vào sulfur hòa tan; các đầu sulfur đốt cháy khi được áp vào một tia lửa do một cục đá lửa tạo ra.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khoa học và công nghệ
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!