Các phương pháp tuyển chọn giống mía

4.2 Các phương pháp tuyển chọn giống mía

Trong tuyển chọn giống cây trồng nói chung và giống mía nói riêng có nhiều phương pháp, nhiều cách làm. Ở mỗi phương pháp, mỗi cách làm đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Vấn đề đặt ra là chọn phương pháp và cách làm nào để có thể đạt được hiệu quả cao nhất (kể cả các mặt đầu tư trang thiết bị tài chính và sản phẩm thu được).

Theo Martin và ctv (1987), đối với cây mía, các phương pháp tuyển chọn giống được áp dụng là:

- Tuyển chọn từ nguồn giống có sẵn (trong nước và nhập từ nước ngoài).

- Lai hữu tính để tạo ra những dòng mía mới rồi tuyển chọn.

- Tạo giống bằng đột biến (tự nhiên và nhân tạo).

- Cấy mô đơn bội.

Tuy nhiên, cho đến nay, lai hữu vẫn là phương pháp được áp dụng rộng rãi và đạt hiệu quả cao trong công tác cải thiện giống mía.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Ngân hàng kiến thức trồng mía
  • Tác giả: Viện nghiên cứu mía đường
  • Nguồn: vienmiaduong.vn
"Like" us to know more!