Các phương pháp nói lời từ chối với bạn bè

30. Các phương pháp nói lời từ chối với bạn bè

Phương là nhân viên bán hàng của một cửa hàng nọ, thu nhập không phải là cao lắm. Bạn thân của cô là Lan Lan, nhân viên tiếp thị bảo hiểm. Một hôm, Lan Lan đến chỗ Phương nói một thôi một hồi về những cái lợi của việc mua bảo hiểm nhân thọ, lại còn kêu ca về việc làm cái nghề bảo hiểm này khó khăn, đồng thời mời Phương mua giúp bảo hiểm trị giá 100 ngàn Nhân dân tệ. Phương rất muốn giúp đỡ bạn, nhưng nếu mua bảo hiểm trị giá 100 ngàn Nhân dân tệ, thì phí bảo hiểm mà Phương hàng tháng phải trả đã chiếm mất một phần ba thu nhập của cô rồi, cuộc sống sẽ gặp khó khăn. Phương rất muốn từ chối nhưng lại nghĩ rằng người ta là bạn thân của mình, lần đầu tiên nhờ vả đến mình, không nhận lời thì thật là không phải với bạn. Cuối cùng, với đề nghị của Lan Lan, cô đành phải cắn răng mua bảo hiểm trị giá 50 ngàn Nhân dân tệ.

Khi giúp được thì nên cố gắng giúp, cái gì cần từ chối thì kiên quyết từ chối, đây là nguyên tắc sống tối thiểu với bạn bè. Đối với những việc khó làm, lại ngại mất mặt nên miễn cưỡng nhận lấy, cuối cùng có thể khiến cho cả hai bên đều không vui, Tất nhiên, từ chối cũng cần phải chú ý tới một số kỹ xảo nhất định.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!