Các nhà khoa học dự báo thời tiết như thế nào?

Các nhà khoa học dự báo thời tiết như thế nào?

5. How do the scientists predict the weather?

Today, the scientists predict the weather by using satellites, computers, etc. There was a time when people predicted the weather by observing signs, such as how the clouds worked and the way in which animals behaved.

Các nhà khoa học dự báo thời tiết như thế nào?

Ngày nay, các nhà khoa học dự báo thời tiết bằng việc sử dụng vệ tinh, máy vi tính, v.v. Có một khoảng thời gian con người dự đoán thời tiết bằng việc quan sát dựa trên các dấu hiệu, chẳng hạn như các đám mây di chuyển như thế nào và động thái của động vật.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!