Các nhà khí tượng học đo lường những khía cạnh nào về thời tiết?

Các nhà khí tượng học đo lường những khía cạnh nào về thời tiết?

132. What aspects of weather do the meteorologists measure?

The meteorologists measure different aspects of the weather, such as temperature, atmospheric pressure and the amount of rainfall at weather stations around the world. Weather balloons and weather planes carry instruments into the sky, where they can track the movements of clouds and high altitude winds.

Các nhà khí tượng học đo lường những khía cạnh nào về thời tiết?

Các nhà khí tượng học đánh giá các khía cạnh khác nhau về thời tiết, chẳng hạn như nhiệt độ, áp suất không khí và lượng mưa tại trạm khí tượng trên trái đất. Khí cầu và các máy bay dự báo thời tiết mang những thiết bị vào trong không gian, nơi đó chúng có thể theo dõi sự di chuyển của đám mây và những cơn gió ở trên cao.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!