Các nguyên nhân xảy ra các thời kỳ băng hà là gì?

Các nguyên nhân xảy ra các thời kỳ băng hà là gì?

123. What were the causes of the occurrence of Ice ages?

The occurrence of Ice ages have several causes. As the galaxy spins, the Earth may enter magnetic fields, which shield it from the sun's heat. It may also sometimes change its orbit and move away from the sun and get cooler.

Các nguyên nhân xảy ra các thời kỳ băng hà là gì?

Sự xảy ra các thời kỳ băng hà có rất nhiều nguyên nhân. Khi thiên hà quay tròn, trái đất có thể nằm trong vùng từ trường, ngăn nó khỏi sức nóng mặt trời. Đôi khi, nó cũng có thể thay đổi quỹ đạo và di chuyển ra xa mặt trời và trở nên lạnh hơn.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!