Các nguồn sáp khác nhau là gì?

Các nguồn sáp khác nhau là gì?

43. What are the various sources of wax?

Wax is a solid, oily substance that melts when heated. It is used to make many things like candles, furniture polish, ointments, cosmetics and so on. We get wax from fruits, vegetables, plants, minerals and petroleum. Some animals and insects also produce wax. Nowadays, man made or synthetic wax is also available.

Carnauba wax is extracted from the leaves of the carnauba palm that is found in Brazil. It is brown in colour and is used in making candles and furniture polishes. Bayberry wax is got from the shrub berries and is used in making candles. We also get wax from the bee-hive. This wax is produced by the worker bees.

It is used for making church candles, polishes, crayons, cosmetics and artificial flowers. Wool-bearing animals also produce wax. Wax that we get from such animals is called lanolin. It is used in making cosmetics, ointments and soaps.

The most commonly used wax in the modern times is the petroleum wax. It is used in making a large variety of things, as it is odourless and tasteless. Also, it is chemically inactive.

Các nguồn sáp khác nhau là gì?

Sáp là một chất dầu đặc, tan chảy khi được nung nóng. Nó được dùng để chế tạo nhiều thứ chẳng hạn như đèn cầy, dầu đánh bóng đồ đạc, thuốc mỡ, hương liệu và v.v. Chúng ta lấy sáp từ trái cây, rau củ, cây cối, khoáng chất và dầu mỏ. Một số động vật và côn trùng cũng sản sinh ra sáp. Ngày nay cũng có sẵn các loại sáp nhân tạo hoặc sáp tổng hợp.

Sáp Carnauba được trích xuất từ lá của cây cọ Carnauba vốn được tìm thấy ở Brazil. Nó được nhuộm màu nâu và được dùng trong việc chế tạo đèn cầy và dầu đánh bóng đồ đạc. Sáp Bayberry được lấy từ các cây bụi và được dùng để chế tạo đèn cầy. Chúng ta cũng lấy sáp từ tổ ong. Sáp này được tạo ra bởi các con ong thợ.

Nó được dùng để làm các cây đèn cầy dùng trong nhà thờ, dầu bóng, thỏi sáp, hương liệu và hoa giả. Những con vật cung cấp lông cũng tạo ra sáp. Sáp mà chúng ta lấy từ những con vật như thế thì được gọi là mỡ lông cừu. Nó được dùng trong việc sản xuất hương liệu, thuốc mỡ và xà phòng.

Sáp thường được sử dụng nhất trong thời hiện đại đó là sáp dầu mỏ. Nó được dùng để tạo rất nhiều thứ, vì nó không có mùi vị. Cũng vậy, nó không có hoạt tính hóa học.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khoa-hoc-cong-nghe-43.png

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khoa học và công nghệ
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!