Các nghề chính và nghề thủ công của người Lưỡng Hà là gì?

Các nghề chính và nghề thủ công của người Lưỡng Hà là gì?

51. What were the occupations and crafts of the people of Mesopotamia?

Mesopotamia had very fertile land where dykes and reservoirs were constructed for irrigation purposes. They grew mainly wheat, barley, vegetables and fruits. The craftsmen like goldsmiths, blacksmiths, weavers etc. were highly talented. They were the first people in the world to issue receipts and bills in business transactions. To encourage trade and commerce, the Mesopotamians invented many coins, weights and measures. Trade showed a remarkable growth after the invention of wheel.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-cac-nen-van-minh-46.jpg

Các nghề chính và nghề thủ công của người Lưỡng Hà là gì?

Vùng Lưỡng Hà có đất đai rất phì nhiêu nơi có các con đê và các hồ chứa nước được xây dựng cho mục đích thuỷ lợi. Người dân chủ yếu trồng lúa mì, lúa mạch, rau và cây ăn trái. Những người thợ thủ công như các thợ kim hoàn, rèn, dệt.... là những người rất lành nghề. Họ là những người đầu tiên trên thế giới phát hành giấy biên nhận và hóa đơn giao dịch thương mại. Để phát triển thương mại và mậu dịch, người Lưỡng Hà đã phát minh ra nhiều loại tiền kim loại, các hệ thống đo lường. Thương mại mậu dịch đã biểu thị một sự phát triển đáng kể sau sự kiện phát minh ra bánh xe.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về các nền văn minh
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!