Các ngôi sao được hình thành như thế nào?

Các ngôi sao được hình thành như thế nào?

89. How are the stars formed?

The stars are formed from the clouds of gas and dust called Nebulae. Deep inside the core of every star, the hydrogen gets converted into helium.

Các ngôi sao được hình thành như thế nào?

Các ngôi sao được hình thành từ các đám mây khí và bụi được gọi là tinh vân. Khí hydro chuyển hóa thành khí heli sâu bên trong nhân của mỗi ngôi sao.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về không gian
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!