Các ngân hà có loại vật chất nào?

Các ngân hà có loại vật chất nào?

65. What kind of materials do galaxies consist of?

Galaxies consist of three kinds of materials: gas, stars and dark matter.

Các ngân hà có loại vật chất nào?

Các ngân hà có ba loại vật chất: khí, các ngôi sao và các vật chất màu sẫm.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về không gian
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!