Các ngân hà được xếp theo nhóm trong không gian như thế nào?

Các ngân hà được xếp theo nhóm trong không gian như thế nào?

66. How are the galaxies grouped in space?

The galaxies are grouped in clusters. According to the scientists' viewpoint, there gay be about thousands of galaxies in each cluster.

Các ngân hà được xếp theo nhóm trong không gian như thế nào?

Các ngân hà được xếp nhóm theo các cụm. Theo quan điểm của các nhà khoa học, có lẽ có khoảng hàng ngàn ngân hà trong mỗi cụm.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về không gian
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!