Các môn học tự nhiên và các môn học xã hội: Thuyết duy tự nhiên và thuyết nhân văn

Chương XXI: Các môn học tự nhiên và các môn học xã hội: Thuyết duy tự nhiên và thuyết nhân văn
Kipkis.com-Dan-chu-va-giao-duc-fancy-line.png

Sự xung đột giữa khoa học tự nhiên và các môn học có tính văn chương để giành một vị trí trong chương trình học, là điều đã từng được ám chỉ tới. Giải pháp đạt được cho tới nay về cơ bản nằm ở một thỏa hiệp có phần mang tính cơ giới, theo đó chương trình học được chia thành hai phần: các môn học có đề tài về Tự nhiên và các môn học có đề tài về con người. Như vậy, tình huống này lại cho chúng ta thấy thêm một ví dụ nữa về sự điều chỉnh mang tính bề ngoài đối với các giá trị giáo dục, và tập trung sự chú ý vào triết lý về mối liên hệ giữa Tự nhiên và những vấn đề của con người. Nhìn chung, có thể nói rằng sự phân chia về mặt giáo dục [các môn học về tự nhiên và các môn học về con người] là hệ quả của các triết lý mang tính nhị nguyên. Tinh thần và thế giới [Tự nhiên] được coi là hai vương quốc tồn tại độc lập với nhau và giữa chúng có những mối tiếp xúc nhất định nào đó. Từ điểm nhìn này, điều hoàn toàn tự nhiên là mỗi một thế giới tồn tại riêng biệt đó cần phải có riêng nhóm các môn học có liên quan; thậm chí điều sau đây còn được cho là đương nhiên: sự phát triển của khoa học nên được nhìn nhận bằng con mắt nghi ngờ xét như sự đánh dấu một xu hướng xâm phạm của triết lý duy vật chất vào địa hạt của tinh thần. Mọi lý luận giáo dục nghĩ tới một kiểu giáo dục thống nhất hơn so với nền giáo dục đang tồn tại hiện nay thì đều tất yếu phải đối mặt với vấn đề của mối quan hệ giữa con người và Tự nhiên.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Dân ghủ và giáo dục
  • Tác giả: John Dewey
  • Dịch giả: Phạm Anh Tuấn
  • Công ty phát hành: Phương Nam
  • Nhà xuất bản: NXB Tri Thức, 03/2010
  • Thực hiện ebook: tamchec (3/10/2014)
  • Soát lỗi: thanhhaitq, tamchec
  • Nguồn: tve-4u.org