Các máy bay bay như thế nào?

Các máy bay bay như thế nào?

51. How do aeroplanes fly?

The air passes over the surface of their wings due to which the aeroplanes move through the air. The wings are shaped in such a way that it has a curved top surface and a flatter lower surface, which ensures that air passing over the top of the wing travels faster than the wing below.

As a result, the aeroplane is lifted in the air. The aeroplane's tail surface keeps the wing at the proper angle to provide the right amount of lift. The engine provides the force to propel the aeroplane. And in the case of gliders, it is received from the rising air currents. Jet engines propel the planes with a stream of hot gases just like the rockets.

Các máy bay bay như thế nào?

Không khí chuyển qua bề mặt của đôi cánh của chúng do máy bay di chuyển qua không khí, đôi cánh có hình dạng theo một cách sao cho nó có một bề mặt phía trên cong và bề mặt phía dưới phẳng hơn, điều này bảo đảm rằng không khí qua bề mặt trên của cánh di chuyển nhanh hơn cánh bên dưới.

Kết quả là máy bay được nâng lên trên không khí. Bề mặt đuôi của máy bay giữ cho cánh nằm ở một góc thích hợp nhằm tạo ra lượng nâng thích hợp. Động cơ cung cấp lực để đẩy máy bay. Và trong trường hợp của các tàu lượng thì nó được nhận từ các dòng không khí gia tăng. Các động cơ phản lực đẩy máy bay bằng một dòng khí nóng giống như các tên lửa.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khoa-hoc-cong-nghe-52.png

Fact

Hundreds of years before the invention of the aeroplane, the plan of the helicopters were drawn by Leonardo Da Vinci.

Dữ kiện

Cách đây hàng trăm năm trước khi có phát minh máy bay, sơ đồ về các máy bay trực thăng đã được vẽ bởi Leonardo Da Vinci.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khoa học và công nghệ
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!