Các luồng không khí và dòng chảy đại dương/Chú thích từ vựng

Chú thích từ vựng
 • Particle: phân tử
 • Atmospheric pressure: áp suất không khí
 • Surface: bề mặt
 • Column of air: cột khí
 • Land: đất
 • Ocean: đại dương
 • Global: toàn cầu
 • Tropics: nhiệt đới
 • Westerlies wind: gió Tây
 • Trade wind: gió mậu dịch
 • Global wind: gió toàn cầu
 • The spinning of Earth: sự quay tròn của trái đất
 • Deflection: sự chệch hướng
 • Land and Sea Breeze: gió từ đất liền và biển
 • Maximum deflection at Pole: sự chệch hướng lớn nhất tại cực
 • NP: bắc cực
 • Northern Hemisphere: bán cầu bắc
 • Deflection to right: sự chệch hướng về bên phải
 • Equator: đường xích đạo
 • No deflection at Equator: không có sự chệch hướng tại đường xích đạo
 • SP: nam cực
 • Ocean curents: các dòng chảy đại dương
 • Pole: cực
 • Climate: khí hậu

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
 • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
 • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
 • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!