Các luồng không khí và dòng chảy đại dương

Air and ocean currents - Các luồng không khí và dòng chảy đại dương

Do sức nóng của mặt trời tác động lên trái đất, không khí được tạo ra và nước di chuyển xung quanh dưới dạng các luồng. Khi các phân tử không khí và nước bị làm nóng, chúng nở ra và tăng lên. Sau khi bay lên tới một tốc độ nào đó, không khí được làm mát và rơi xuống, tạo ra các kiểu không khí và nước tuần hoàn. Điều đó rất quan trọng trong việc xác định khí hậu.

Due to the sun's heat on the Earth, the air is caused and water moves around in the form of currents. When the particles of air and water are heated, they expand and rise. After rising to a certain level, the air and water cool and fall, producing patterns of circulating air and water, which are crucial in determining climate.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!