Các loại các loại ấn phẩm công trình nghiên cứu

Các loại các loại ấn phẩm công trình nghiên cứu

Tùy theo các yêu cầu của tác giả, cơ quan chủ trì nghiên cứu mà kết quả nghiên cứu có thể được công bố dưới dạng tài liệu lưu hành với nhiều hình thức khác nhau, như bài báo khoa học, chuyên khảo khoa học, đồ án tốt nghiệp, luận văn, luận án.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Tài liệu bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, 2007
  • Tác giả: Ts. Nguyễn Văn Tuấn, Đại học sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
"Like" us to know more!