Các loại ốc tai điện tử

Các loại ốc tai điện tử


Có 2 loại ốc tai điện tử chính: ốc tai điện tử đơn kênh và ốc tai điện tử đa kênh. Ốc tai điện tử đơn kênh rẻ hơn, chỉ khoảng 5.000 - 6.000 USD nhưng chỉ nhận biết được âm thanh. Muốn giao tiếp, người sử dụng phải kết hợp nhìn hình miệng.

Ốc tai điện tử đa kênh đắt hơn, giá 17.000 - 25.000 USD tùy loại vì có thiết kế cực nhạy với độ trầm bổng của âm thanh, như ốc tai người thật. Người bệnh sẽ nghe được và khi giao tiếp, không cần kết hợp nhìn hình miệng của người đối diện.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Cẩm nang an toàn sức khỏe
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản Phụ nữ
  • Nguồn: ebooks.vdcmedia.com
"Like" us to know more!