Các loài vật thích nghi để đối phó với cái lạnh theo nhiều cách khác nhau như thế nào?

Các loài vật thích nghi để đối phó với cái lạnh theo nhiều cách khác nhau như thế nào?

115. How have the animals adapted to cope with cold in different ways?

The animals have adapted to cope with the cold in different ways. Polar bears have a thick layer of fat under their skin, which keeps them warm. Musk oxen have thick shaggy coats. Most Polar animals have small ears, which help them to reduce the heat loss.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khi-hau-va-thoi-tiet-57.png

Các loài vật thích nghi để đối phó với cái lạnh theo nhiều cách khác nhau như thế nào?

Các loài động vật thích nghi để đối phó với sự lạnh giá theo nhiều cách khác nhau. Những con gấu Bắc cực có lớp mỡ dày dưới da của chúng. Loài bò Bắc Mỹ có lớp lông dày. Hầu hết các động vật ở vùng Cực có tai nhỏ, điều này sẽ giúp chúng ít mất nhiệt.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!