Các loài vật ở vùng Cực đào chỗ ẩn núp của chúng như thế nào?

Các loài vật ở vùng Cực đào chỗ ẩn núp của chúng như thế nào?

118. How do the polar animals build their shelter?

Animals, which live in the Arctic region, build burrows or dens in the snow to protect themselves from the cold winds. Polar bears build dens having many chambers in the snow.

Các loài vật ở vùng Cực đào chỗ ẩn núp của chúng như thế nào?

Các loại động vật, sống ở vùng Bắc cực đào các hang hoặc hốc trong tuyết để bảo vệ chúng khỏi những cơn gió lạnh. Gấu Bắc cực đào hang có nhiều khoang hốc trong tuyết.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!