Các loài động vật của vùng cực trốn những loài động vật ăn thịt như thế nào?

Các loài động vật của vùng cực trốn những loài động vật ăn thịt như thế nào?

117. How do the animals of the Polar region hide from the Predators?

The ability of Polar animals to change with their environment helps these animals to hide from the predators or to sneak up on their prey without being seen.

Các loài động vật của vùng cực trốn những loài động vật ăn thịt như thế nào?

Khả năng của các động vật vùng Cực để thay đổi theo môi trường giúp chúng lẩn trốn khỏi các loại thú ăn thịt hoặc để rình mồi mà không bị phát hiện.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!