Các lăng tẩm ở Huế

CÁC LĂNG TẨM Ở HUẾ

Lăng ở Huế

Cách kinh thành Huế một ít, ở trên bờ sông Hương có những lăng tẩm của vua nhà Nguyễn.

Muốn vào đấy thì phải đi qua những con đường rộng hai bên giồng (trồng) cây to, những cái sân rất rộng hai bên có tượng đá tạc hình các quan văn, võ, voi, ngựa, đứng chầu, [;] rồi trèo lên những bậc thềm đá hai bên có rồng chạy, những đợt bệ cao bày những thống lớn; lại đi qua những cái cửa bằng đồng, những cái cầu bắc qua hồ, ao, dưới thả sen. Cứ thế mà đi, thì trước đến chỗ bi đình, trong dựng bia kể sự nghiệp vua, rồi đến điện thờ ngài, rồi sau mới đến mộ có cây cối um tùm, không biết quan quách trôn ở chỗ [chôn ở nơi] nào cả.

Giải nghĩa

Lăng tẩm = mộ vua chúa, xây rất đẹp đẽ.

Bi đình = nhà, trong có dựng bia.

Um tùm = xanh tốt, rậm rạp.

Có thể bạn muốn xem