Các kĩ năng bị lạc hậu

Các kĩ năng bị lạc hậu

Khía cạnh then chốt của Công nghệ thông tin (CNTT) là công nghệ mới được tạo ra hàng năm. Điều đó nghĩa là công nhân CNTT phải liên tục cập nhật kĩ năng của họ nếu không họ sẽ KHÔNG có khả năng duy trì việc làm của họ được. Hiện thời có thiếu hụt người CNTT có kĩ năng trên khắp thế giới nhưng đồng thời có số lớn công nhân CNTT không thể tìm được việc làm bởi vì họ không có kĩ năng được cần. Mọi nước đã phát triển đều phải đem công nhân có kĩ năng từ các nước khác vào nhưng đồng thời sa thải một số lớn công nhân CNTT vì họ không bắt kịp với thay đổi trong công nghệ hay không sẵn lòng học kĩ năng mới. Sau đây là một số kĩ năng không còn được cần tới bởi công nghiệp trong các nước đã phát triển:

1) Cài đặt & hỗ trợ phần mềm: Với tiến bộ của tính toán mây hay Phần mềm như dịch vụ (SaaS) nhiều công ty đang “Thuê” thay vì “Mua” do chi phí giảm và hỗ trợ kĩ thuật tốt hơn. Phần lớn các công ty cỡ trung bình và nhỏ không còn cần chi tiền vào phần cứng máy tính, máy phục vụ và người cài đặt và hỗ trợ hệ thống CNTT của họ nữa. Với “thuê” hệ thống tính toán từ các nhà cung cấp tính toán mây, phần lớn các dịch vụ đều được bao hàm.

Điều này nghĩa là không còn cần cán bộ hỗ trợ CNTT và người có những kĩ năng này.

2) Điện thoại: Hệ thống điện thoại PBX đang trở nên lạc hậu mặc dù một số nước đang phát triển vẫn còn dùng nó. Nguyên lí của điện thoại đã không thay đổi, nhưng cách chúng được thực hiện đã thay đổi nhiều. Ngày nay, điện thoại không chỉ là hệ thống thoại mà là gói truyền thông toàn diện chứa cả dữ liệu, thông điệp tức thời, văn bản, video, và hội nghị từ xa. Mạng điện thoại chuyển mạch công cộng cổ sẽ dần bị thay thế qua thời gian.

Nhiều nước bây giờ đang loại bỏ các đường dây trên đất và chuyển sang điện thoại di động. Điều này nghĩa là không còn cần người hỗ trợ đường điện thoại nữa.

3) Mạng truyền thông cổ hơn: Vài năm trước, một số gói truyền thông còn dùng giao thức IPX/SPX hay IDP của Xerox Network Systems. Ngày nay hầu hết các mạng đều chuyển sang TCP/IP vì nó trở thành giao thức chuẩn toàn

cầu. Điều này nghĩa là không còn cần người hỗ trợ cho các giao thức này.

4) Sửa chữa máy tính và trang thiết bị: Vài năm trước, mọi người có thể sửa cấu phần máy tính hay thay thế chip ROM. Ngày nay những cấu phần này đã được tích hợp đầy đủ vào trong một cạc cho nên thay thế cạc mới rẻ hơn sửa từng cấu phần. Cùng điều đó xảy ra cho các trang thiết bị khác như màn hình, ổ đĩa, hay máy in. Mua cái mới rẻ hơn hơn là sửa chữa chúng.
5) Ngôn ngữ lập trình lạc hậu: Có hai ngôn ngữ lập trình: COBOL và Fortran đã có từ quãng trên 50 năm nay. Cả hai đều là những ngôn ngữ lập trình cổ nhất. Sự qua đời của COBOL và Fortran đã được nói tới từ 20 năm qua vậy mà chúng vẫn còn trong nhiều hệ thống CNTT máy tính lớn của chính phủ và các hệ thông kinh doanh chế tạo cổ hơn. Khi các ứng dụng mới được viết trong các ngôn ngữ khác, chương trình đã được viết trong hai ngôn ngữ này và những người hỗ trợ chung sẽ thấy bản thân mình cần tập kĩ năng mới hay vẫn còn bị thất nghiệp.
6) Gõ & nhập dữ liệu: Vào ngày xưa, mọi người viết thư bằng tay. Với máy chữ họ thuê thư kí gõ thư hay người nhập dữ liệu gõ dữ liệu vào máy tính lớn. Những việc làm này tàn tạ đi trong nhiều năm nhưng một số công ty vẫn giữ các thư kí để gõ emails (Nhiều người quản lí không biết cách gõ). Ngày nay, với việc dâng lên của “văn bản hay nói tin nhắn nhanh” và sự phổ biến của máy tính cá nhân, nhiều người không dùng email nhiều mà dùng cách nhắn tin nhưng phương tiện trao đổi của họ cho nên nhu cầu có thư kí hay người nhập dữ liệu mất đi. 7) Hỗ trợ email: Hỗ trợ email cũng là tập kĩ năng bị lạc hậu. Trong khi không mất đi ngay lập tức nhưng số người dùng email đang giảm đi nhanh chóng, đặc biệt trong nhóm người trẻ hơn. Trong hầu hết các doanh nghiệp

ngày nay, trao đổi đang dâng lên là việc nhắn tin và hội nghị Web. Một số nơi có thể không thấy tác động ngay, nhưng hỗ trợ cho email đang giảm đi và sẽ mất đi sớm.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Phát triển kĩ năng học tập ở đại học
  • Biên tập và xuất bản: Trung tâm thông tin Đại học Văn Lang, Tp Hồ Chí Minh – 11/2014
  • Nguồn: Các bài viết dùng để soạn ra cuốn sách này lấy từ Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
"Like" us to know more!