Các hố được hình thành như thế nào?

Các hố được hình thành như thế nào?

83. How were craters formed?

Craters were formed due to meteorites. About billion of years ago, these meteorites crashed into the moon at very high speed. These meteorites were lumps of rocks and iron. This crash caused craters on the moon.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khong-gian-40.jpg

Các hố được hình thành như thế nào?

Các hố được hình thành do các thiên thạch. Khoảng một tỷ năm trước, những thiên thạch này đâm vào mặt trăng với tốc độ rất cao. Những thiên thạch này là những khối đá và sắt. Sự va chạm này tạo ra các hố trên mặt trăng.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về không gian
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!