Các dạng quan hệ giữa Thần và Phật

Các dạng quan hệ giữa Thần và Phật

Hình thức mà Phật giáo và tín ngưỡng thờ thần có quan hệ mật thiết, đôi khi kết hợp làm một được gọi là Thần Phật tập hợp. Tuy nhiên, thuật ngữ Thần Phật tập hợp này khá mù mờ và người ta vẫn thường sử dụng nhầm từ này. Thực ra, đó không phải là từ để chỉ hai tôn giáo là Phật giáo và Thần đạo hỗn hợp với nhau, mà là quan hệ giữa tín ngưỡng thờ thần bản địa với Phật giáo hay giữa từng vị thần cá biệt với Phật. Chúng ta có thể nghĩ đến nhiều hình thái quan hệ khác nhau như sau:

1. Thần là một tồn tại u mê và cần thiết phải có sự cứu giúp của Phật.

2. Thần bảo vệ Phật giáo.

3. Trường hợp những vị thần mới được sáng tạo ra dưới ảnh hưởng của Phật giáo.

4. Thần thực ra là Phật thay hình đổi dạng hiện lên để cứu độ chúng sinh.

Trong đó, hình thức (1), (2) có từ thời Nara và (3), (4) phát triển từ thời Heian. Theo những nghiên cứu gần đây, cội nguồn của tư tưởng về quan hệ giữa Thần và Phật này khởi đầu từ Trung Quốc, chứ không phải là sáng tạo riêng của Nhật Bản. Tư tưởng về mối quan hệ giữa Thần và Phật được phát triển dựa trên việc sử dụng những quan niệm của Trung Quốc và ứng dụng những quan niệm đó. Hơn nữa, sau khi Phật giáo được du nhập, các vị thần Nhật Bản mới biến đổi lớn lao dưới sự ảnh hưởng đó, còn trước thời kỳ người ta vẫn chưa hiểu được về chúng, nên với ý nghĩa đó chính Thần Phật tập hợp là hình thái thuộc về cổ tầng sâu nhất của tôn giáo Nhật Bản.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Lịch sử tôn giáo Nhật Bản
  • Tác giả: Sueki Fumihiko
  • Bản quyền tiếng Việt: Công ty sách Alpha
  • Biên tập viên: Đào Quế Anh (Alpha Books)
  • Nguồn: caphebuoitoi
"Like" us to know more!