Các dòng chảy đại dương là gì?

Các dòng chảy đại dương là gì?

53. What are ocean currents?

Ocean currents are wide bands of water, like rivers, which flow in the world's oceans. They sweep around the oceans, moving water between hot and cold places.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khi-hau-va-thoi-tiet-26.png

Các dòng chảy đại dương là gì?

Các dòng chảy đại dương là các dải nước lớn giống như các dòng sông, nhưng chảy trong các đại dương. Chúng chảy quanh các đại dương, làm di chuyển nước giữa các vùng nóng và lạnh.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!