Các cột nước là gì?

Các cột nước là gì?

29. What are water spouts?

Sometimes, a tornado forms over the sea. It sucks the water up into a towering spout, reaching up to the clouds above. These tornadoes are called water spouts. Sailors used to think that they were long snake like sea monsters.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khi-hau-va-thoi-tiet-14.png

Các cột nước là gì?

Đôi khi, một vòi rồng được hình thành trên biển. Nó hút nước lên tạo thành các cột nước cao, chạm tới những đám mây ở trên cao. Những vòi rồng này được gọi là các cột nước. Trước đây các thủy thủ thường nghĩ rằng chúng là những con quái vật biển giống như rắn dài.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!