Các cơn gió được tạo ra như thế nào?

Các cơn gió được tạo ra như thế nào?

24. How are the winds caused?

Winds are caused when the high pressure air rushes towards the low pressure areas, which are called cyclones.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khi-hau-va-thoi-tiet-13.png

Các cơn gió được tạo ra như thế nào?

Các cơn gió được tạo ra khi không khí áp suất cao gặp vùng áp suất thấp, vốn được gọi là gió xoáy.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!