Các cơn bão/Chú thích từ vựng

Chú thích từ vựng
 • Terifying storm: cơn bão kinh khủng
 • Wind: gió
 • Huricanes: bão tố
 • Tornado: vòi rồng
 • Cyclone: cơn lốc
 • Wind's effect: hiệu ứng của gió
 • Water spouts: các cột nước
 • Wet condition: điều kiện ẩm ướt
 • High pressure: áp suất cao
 • Low pressure: áp suất thấp
 • Tropical area: vùng nhiệt đới
 • Tornadoes's funnel: phễu của vòi rồng
 • Thunderstorm: cơn bão có sấm sét
 • Sea monster: quái vật biển
 • Destroy: tàn phá, phá hủy
 • Moisture: độ ẩm

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
 • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
 • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
 • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!