Các cơn bão

Windstorms - Các cơn bão

Gió nói chung không thổi theo đường thẳng, nhưng nó xoáy thành hình xoắn ốc. Khi những hình xoắc ốc của gió này lớn thành những cơn bão kinh khủng, chúng có hình dạng của các cơn bão tố (gió cấp tám) và vòi rồng, với tốc độ gió lớn nhất trên trái đất.

The wind generally does not flow in straight line, but it swirls into spirals. When these wind spirals grow into terrifying storms, they take the shape of hurricanes and tornadoes, which have the fastest wind speed on the Earth.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!