Các cây làm thuốc

Các cây làm thuốc

43 Medicinal Plants

Garcinia Kola - Garcinia Kola is found in moist forests and grows to a medium sized tree, upto 12m high. It is cultivated and distributed throughout West and Central Africa. Its medicinal uses include purgative, antimicrobial and antiparasitic uses. The seed of this plant is used for the treatment of bronchitis and throat infections. It is also used to cure chest colds and to relieve cough. Apart from this it is used in the treatment of liver disorders.

Các cây làm thuốc

Garcinia kola - Cây Garcinia kola được thấy trong những khu rừng ẩm và mọc thành cây có kích thước trung bình, cao đến 12m. Cây được trồng trọt và phân bố rộng khắp Tây và Trung Phi. Công dụng làm thuốc của nó bao gồm thuốc xổ, kháng khuẩn và kháng ký sinh. Hạt của cây này được sử dụng để điều trị bệnh viêm phế quản và nhiễm trùng họng. Cây này cũng được sử dụng để chữa bệnh cảm lạnh và giảm ho. Ngoài ra, nó cũng được sử dụng để điều trị những chứng rối loạn gan.

Aframomum melegueta - It is a spicy edible fruit which is cultivated throughout the tropics. It is a perennial herb. It is used for treating measles, leprosy, excessive lactation, post partem hemorrhage etc.

Aframomum melegueta – là một thứ quả gia vị ăn được, được canh tác ở khắp các vùng nhiệt đới. Đó là một thứ cây thân thảo thường xanh. Được sử dụng để điều trị bệnh sởi, bệnh phong, tiết sữa quá nhiều, xuất huyết sau khi sanh v.v.

Xylpia aethiopica - It is an evergreen, aromatic tree growing upto 20 m high with a peppery fruit. It is native to the lowland rain forests and moist fringe forests in the savanna of Africa. This plant is used as cough remedy, post partum tonic and Lactation aid. It is used in stomachache, bronchitis, dysentery, headache etc.

Xylpia aethiopica - là một cây thường xanh, có mùi thơm, mọc cao đến 20 mét, có hạt như hạt tiêu. Cây có nguồn gốc ở những rừng mưa đất thấp và những vùng ven rừng trong các hoang mạc châu Phi. Cây này được sử dụng làm thuốc ho, thuốc bổ hậu sản và lợi sữa. Nó cũng được sử dụng làm thuốc đau bao tử, viêm phế quản, kiết lỵ, nhức đầu, v.v.

Cryptolepis Sanguinolenta - It is a shrub that grows in the rain forest and the Deciduous belt in the West coast of Africa. It is used for the treatment of fevers, malaria, hypertensions, stomachache etc.

Cryptolepis Sanguinolenta - là thứ cây bụi mọc ở rừng mưa nhiệt đới và vành đai cây rụng lá ở bờ biển Tây Phi. Nó được sử dụng để điều trị sốt, sốt rét, cao huyết áp, đau bao tử, v.v.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về thế giới thực vật
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!