Các bông tuyết được hình thành như thế nào?

Các bông tuyết được hình thành như thế nào?

9. How do the snowflakes form?

Snowflakes form when water droplets freeze into ice crystals. These snowflakes have been tinted so that you can see their six-sided shapes more clearly.

Các bông tuyết được hình thành như thế nào?

Các bông tuyết được hình thành khi những giọt nước đóng băng thành những tinh thể băng. Những bông tuyết này có màu nhạt vì vậy bạn có thể thấy hình dạng sáu cạnh của nó một cách rõ ràng.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khi-hau-va-thoi-tiet-5.png

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!